Dzisiaj przeżywamy tu w Gdańsku nowy, dziejowy, historyczny moment. Cała Polska czeka, może nie tylko Polska, ażeby z Gdańska wyszło przesłanie, które dotrze do każdego Polaka, i które przywróci moralną równowagę w naszym kraju i w naszych sercach.

o. Ludwik Wiśniewski, dominikanin

pogrzeb śp. Pawła Adamowicza, 19.01.2019

Marek Skiba

Kandydat na prezydenta miasta Gdańska

Gdańsk to miasto Wolności i Solidarności. Wolności dla każdego do wyrażania własnych poglądów i życia zgodnego ze swoimi przekonaniami. Solidarności z potrzebującymi i wymagającymi wsparcia i opieki. Wolności dla przedsiębiorców i Solidarności z pracownikami. Wolności od szkodliwych ideologii. Solidarności z prześladowanymi.

Najbliższe spotkania

18 lutego (poniedziałek) – WRZESZCZ

godz. 19:00
al. Legionów 13A – parafia św. Stanisława
sala św. Cecylii w domu parafialnym (znajduje się za kościołem)

Dołącz   Dojazd

20 lutego (środa) – PRZYMORZE

godz. 18:00
ul. Śląska 66 – Dom Kultury Powszechnej
Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze

Dołącz   Dojazd

22 lutego (piątek) – UJEŚCISKO

godz. 19:00
ul. Przemyska 21 – parafia p.w. św. Ojca Pio
sala konferencyjna w domu parafialnym;

Dołącz   Dojazd

25 lutego (poniedziałek) – CHEŁM

godz. 19:00
ul. Cieszyńskiego 1 – parafia p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej
salka przy kościele;

  Dojazd

27 lutego (środa) – ZASPA

godz. 19:00
ul. Kombatantów 4 – Klub Osiedlowy Szafir
mieszczący się w Domu Kombatanta;

Dołącz   Dojazd

W trosce o jakość debaty publicznej

W związku z zaistniałą tragiczną sytuacją temperatura sporu politycznego przekroczyła wszelkie akceptowalne granice. Jesteśmy obok tych sporów, jednak zdecydowanie zbyt blisko, by pozwolić sobie na milczenie. W związku z tym nasze Stowarzyszenie przyjęło uchwałę: “W trosce o jakość debaty publicznej”

W imieniu Inicjatywy Obywatelskiej oraz wyrosłego z niej Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk zobowiązujemy się i zachęcamy do stosowania w każdej dyskusji, debacie publicznej, ale przede wszystkim w rozmowach codziennych następujących zasad:

1. Prawda

2. Określenie problemu

3. Nastawienie na rozwiązanie

4. Brak ataków personalnych

Powyższe sformułowania są efektem naszych przemyśleń, dojrzewania w wierze chrześcijańskiej, a także reakcją, nie tylko na ostatnie wydarzenia, ale również przebieg prac i treść Modelu na Rzecz Równego Traktowania.

Liczymy na to, że przyszła współpraca między organizacjami pozarządowymi reprezentującymi różnorodny, ale Równy Gdańsk, a Władzami Miasta, w tym w szczególności z Panią jako osobą odpowiedzialną za dalszą pracę nad MNRRT będzie dużo bardziej efektywna, a używany przez strony język debaty publicznej, będzie pełen empatii i zrozumienia dla poglądów wszystkich osób troszczących się o Nasze Wspólne Miasto Gdańsk

Z listu do Pani Aleksandry Dulkiewicz, komisarz Miasta Gdańska

Gdańsk wymaga śmiałej wizji rozwoju w oparciu o wartości

Gdańszczanin, mąż i ojciec.

Od ponad 20 lat szczęśliwy mąż Aleksandry, Tata Joanny i Zuzanny. Z wykształcenia mgr inz. budownictwa. Przedsiębiorca, od 18 lat prowadzi firmę branży budowlanej.

Członek Ruchu Światło-Życie, należy do Diecezjalnej Diakoni Społecznej oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Razem z Żoną od wielu lat służą innym małżeństwom i narzeczonym w Poradnictwie Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej. Nauczyciel NPR.

W 2017 roku współtworzył inicjatywę społeczną gdańszczan zgromadzoną wokół projektu „Dzieci Naturalnie”. Lider Inicjatywy Obywatelskiej Odpowiedzialny Gdańsk, która z czasem przekształciła się w Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk, którego został Prezesem.

Hobby: turystyka motocyklowa i żeglarstwo (sternik morski), wycieczki górskie w ramach projektu „Tatusiowe” – gdy ojcowie z dziećmi, bez kochanych mam, zdobywają szczyty polskich gór. Kocha muzykę i śpiew – lider zespołu „Stare Konie”. Autor projektu parafialnego DKF „Offczarnia” oraz spotkań z autorami myśli konserwatywnej takimi jak St. Michalkiewicz, W. Sumliński, G. Braun.

Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk pragnie kształtować przyjazne dla każdego środowisko społeczne, w szczególności dla małżeństwa i rodziny. W centrum rodziny jest zawsze małżeństwo. Szczególną troską otaczamy dzieci oraz prawo rodziców do ich wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami. Naszym fundamentem są wartości chrześcijańskie. Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą poświęcić czas i wysiłek na rzecz wspólnego dobra.

Preambuła statutu Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk

Dziękujemy – Zebraliśmy ponad 5700 podpisów!

Teraz prosimy o wsparcie finansowe.

 

 

KWW ODPOWIEDZIALNI-GDAŃSK
ul. Herkulesa 16, 80-299 Gdańsk
Nr rachunku bankowego: PKO BP 10 1020 4900 0000 8502 3184 3324

Wpłaty muszą zawierać:
Dane darczyńcy: Imię i nazwisko, dokładny adres

TytułDarowizna na kampanię wyborczą KWW ODPOWIEDZIALNI-GDAŃSK , nr PESEL, zamieszkały w Polsce

Brak wskazanych wyżej elementów na przelewie spowoduje zwrot wpłaconej darowizny darczyńcy lub przepadek na Skarb Państwa.

PRZYKŁAD

Ważne – prosimy o zapoznanie się z zasadami:

Wpłaty na KWW ODPOWIEDZIALNI-GDAŃSK

mogą być dokonywane do 03 marca 2019 r.

– Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

– Suma wpłat nie może przekraczać 33 750 zł – od jednej osoby fizycznej.

Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego:

 

Zakazuje się wpłat:
– z konta związanego z działalnością gospodarczą osób fizycznych,
– od instytucji, np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
– z kont zagranicznych,
– w gotówce w kasie banku (bankowy dowód wpłaty),
– w gotówce w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty)

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁATĘ!

 

Do głosowania pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Pin It on Pinterest

Share This